Mosquit tigre

El “mosquit tigre” (Aedes albopictus), és un nou invasor fruit de la interrelació que hi hagut entre aquests organismes i l’home, així com una conseqüència més del fenomen de la globalització. El mosquit tigre és originari de les selves tropicals del sud-est asiàtic, però s’ha adaptat molt bé al nostre territori, ha colonitzat nous hàbitats i ha criat en petites masses d’aigua, naturals o artificials, estancades i tancades, ja siguin de ceràmica (plats, gerros, gots, ampolles, safareigs, etc), ja siguin plàstics o de goma (trastos abandonats amb concavitats, pneumàtics, plàstics, bidons, etc).
 
Nocions del cicle biològic d’aquest mosquit. La femella diposita els seus ous en la paret interior de forats i quan el nivell de l’aigua puja (desprès d’una pluja), els ous queden submergits i d’allí surt una larva que s’alimentarà de les partícules que hi ha en l’aigua. Aquesta finalment es converteix en pupa, moment en que es transforma, mitjançant el fenomen de la metamorfosi, en mosquit adult, que és com tots el coneixem. Els adults poc desprès d’eclosionar, quan ocupen el nou medi aeri, solen copular. Aleshores les femelles busquen la sang, que els ha de servir com aliment altament nutritiu que ajudarà a generar els ous i les noves postes.
 
És una espècie forana de mosquit que cal controlar i prevenir-ne la presència i proliferació pels efectes nocius que pot arribar a causar a la nostra població. És una espècie diürna i molt activa que fa múltiples picades i ocasiona moltes molèsties. L’alta presència de mosquits en zones del municipi que els són propícies fa que s’hagi d’intervenir en espais tant públics com privats per poder dur-hi a terme les actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la protecció de la salut i el respecte al medi ambient.
 
Les administracions públiques es fan responsables de portar a terme les actuacions necessàries en l’espai públic, amb la finalitat d’evitar el desenvolupament de les poblacions larvàries de l’Aedes albopictus en els punts d’aigua estancada de l’espai públic, així des de l’Ajuntament es realitza el tractament en embornals dels carrers del municipi. Per altra banda, una vegada més us demanem que adopteu les mesures necessàries per tal de prevenir i controlar aquesta plaga i evitar que hi hagi punts de cria en l’àmbit privat.


 
Algunes mesures de prevenció per evitar el desenvolupament de les larves del mosquit tigre:

• Buidar qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua i posar-lo sota cobert o cap per vall: joguines, cendrers, gerros, galledes, carretons, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, mobiliari plàstic amb concavitats, etc.

• Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs (embornals del pati, canaleres dels teulats i terrasses).

• Cobrir (per exemple amb sorra) els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.

• Cobrir amb tapes hermètiques o teles mosquiteres (de forats no més grans de 2 mm) els dipòsits de recollida d’aigua.

• Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Les piscines de plàstic s’han de buidar periòdicament, i si no es fan servir cal retirar-les.

• Potenciar la fauna insectívora (predadors d’insectes) són de gran ajut per al manteniment de l’equibri. Això es pot fer mitjançant la instal·lació de caixes niu per a ratpenats i orenetes, no usar insecticides d’ampli espectre que afecten negativament a tota la fauna invertebrada, etc.

 

Per a més informació visitar la web de Mosquit Tigre de Girona.

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL