A- A A+ Alt contrast

Consulta tota la normativa vigent de l'Ajuntament de Quart, principalment ordenances i reglaments municipals.

Actualment l'Ajuntament de Quart encara no disposa d'un reglament o normativa de Participació Ciutadana.

Resolucions judicials

L'Ajuntament de Quart no té sentències ni altres resolucions judicials que hagin recaigut en els procediments judicials en què la institució hagi estat part implicada els anys 2023 ni 2020.

 

Els documents estan anonimitzats i preparats per transparència

Ordenances
Altres ordenances i reglaments municipals

ADMINISTRACIÓ GENERAL

SERVEIS MUNICIPALS

INVENTARI DE CAMINS PÚBLICS