A- A A+ Alt contrast
Altres instàncies i sol·licituds (PDF)

Sol·licituds i instàncies específiques de l'Ajuntament de Quart. Cal imprimir la documentació i portar-la signada al registre de l’Ajuntament, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores).

Tanmateix, si es vol fer telemàticament, cal omplir la instància genèrica de l’eTRAM amb un certificat vàlid i adjuntar la mateixa com a document adjunt en PDF.

Accedeix a les instàncies genèriques a https://bit.ly/InstanciaQuart