Compostatge casolà

Per tal de reduir la quantitat de fracció orgànica destinada a deposició i complementar el servei de recollida selectiva de la FORM, el Consell Comarcal promou el compostatge casolà. El compostatge casolà consisteix a instal·lar uns recipients (compostadors) a casa dels particulars adherits, dins dels quals hi poden llençar totes les restes vegetals del jardí, l’hort i les restes de la cuina, per transformar-los en compost mitjançant un procés que no produeix males olors ni mosques.
 
Si voleu instal·lar-vos a casa un compostador, descarregueu-vos i empleneu la sol·licitud per participar en la campanya del compostatge domèstic i entregueu-la al vostre ajuntament. Si ja disposeu de compostador i voleu sol·licitar el retorn de la fiança dipositada, descarregueu-vos i empleneu la sol·licitud de retorn de fiança i entregueu-la al vostra ajuntament.
 
Per a més informació adreceu-vos a compostatge@girones.cat.
 

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL