El Departament d’acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Quart una subvenció  com a beneficiari de la campanya de la Gestió Forestal Sostenible de l’ any 2021, en col·laboració amb els Fons Feder,  per import de  13.970,63.-€.

L'objectiu de l'actuació ha estat la millora de vials aptes per a vehicles d'extinció  d'incendis al massís de Les Gavarres, el manteniment i millora del camí de Mas Barrombo i del camí de Montnegre a St. Sadurní, el desbrossament d'aquests camins i el del mas Gelats i tres actuacions puntuals de col·locació de tubs de conducció d’aigües pluvials (Camí dels Àngels i camí del Mas Barrombo).

Agraïm la concessió d’aquest ajut.