A partir d'avui, i fins al pròxim 6 de juliol, les entitats municipals sens ànim de lucre ja poden presentar la seva sol·licitud per optar a les subvencions que anualment els atorga l'Ajuntament de Quart amb l'objectiu de donar suport al teixit associatiu del municipi.

Aquestes ajudes, que corresponen a l'any 2022, es concedeixen mitjançant procediment de concurrència competitiva.

Les subvencions es basen en dos programes:

  • Programa A: Suport al funcionament bàsic de les entitats municipals

El qual dona suport a l'integritat de les entitats socioeducatives i esportives

  • Programa B: Suport a un projecte o activitat

El qual dona suport a aquells projectes o activitats de tipologia veïnal, esportiva, juvenil, cultural, amb finalitat social, de solidaritat o ecologista, entre altres.

Cada enitat només pot presentar-se a una de les dues modalitats.

La informació sobre els requisits i la documentació a aportar es pot consultar a les bases de la convocatòria, les quals es poden trobar a la Seu Electrònica de l'ajuntament o bé al seu al tauler d'anuncis.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament aquí.

El model de sol·licitud us el podeu descarregar aquí la versió per omplir electrònicament i aquí la versió per omplir a mà.

 

Versió per omplir electrònicament

 

Versió per omplir a mà