S’inicien a Quart les obres d’instal·lació d’una caldera de biomassa amb l’objectiu de produir energia d’origen renovable que proporcionarà calefacció a tres equipaments públics de propietat municipal: l’Escola Santa Margarida, el Pavelló municipal i el Local Social. El projecte, que es troba emmarcat dins d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Quart, preveu un estalvi de 47.429 kg de CO2 l’any.

Com a municipi signant del Pacte d’Alcaldes, l’Ajuntament de Quart té com un dels seus objectius fer front al canvi climàtic a través de diverses actuacions, entre les quals es troba la implantació d’instal·lacions d’energies renovables. Amb aquesta finalitat al maig de l’any 2020 el consistori va signar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Quart, pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera de Biomassa, cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional.

El model energètic proposat en el conveni s’estructura en quatre prestacions principals: la gestió energètica integral, el manteniment preventiu de les instal·lacions, el manteniment correctiu amb la modalitat de garantia total i el subministrament i instal·lació de la caldera de biomassa i la xarxa de calor.

Els objectius que es pretenen assolir amb aquesta actuació són:

  • Millorar l'eficiència energètica
  • Augmentar la sostenibilitat de les fonts energètiques
  • Facilitar la gestió tèrmica dels equipaments
  • Aconseguir un important estalvi econòmic
  • Reduir la dependència dels inestables combustibles fòssils
  • Afavorir l'economia local amb subministrament des de petits productors de proximitat

L’actuació contempla totes les instal·lacions tèrmiques associades (sitja d'estella, sala de calderes i distribució hidràulica) així com la reforma de les instal·lacions actuals dels equipaments per incorporar-hi l'energia procedent de la biomassa.

Les emissions de CO2 anuals dels diferents sistemes actuals que seran substituïts per la xarxa de calor són de 49.405 kg de CO2 l’any, mentre que el nou sistema preveu que el total d’emissions anuals sigui de 1.976 kg de CO2 l’any, pel que es preveu un estalvi del 96% d’aquestes emissions, en concret 47.429 kg de CO2 l’any.

Actualment les obres, que es preveu que tinguin una durada de tres mesos, es troben en fase d’execució per l’empresa INST COMET SL UNIPERSONAL. Es preveu que finalitzin abans d’acabar l’any.

Una nova eina de telegestió

Addicionalment, i tal com recollia el conveni signat amb la Diputació de Girona, també es té previst actuar sobre la gestió de les instal·lacions interiors, mitjançant un control integral que aconsegueixi una regulació més eficient tant de la producció tèrmica com dels consums i que, alhora, integri una potent eina de telegestió que:

·En faciliti l’ús

·Faci una ràpida detecció de mals funcionaments

·Monitoritzi el sistema a diferents nivells per a tots els usuaris que es cregui convenient: promotors, mantenidors, ciutadans, etc.