El proper dilluns dia 22 de novembre 2021 a les 20h se celebrarà una sessió extraordinària del Ple, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament, amb el següent:

• Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2022.
• Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
• Adhesió al Pla de Serveis del Consell Comarcal del Gironès sobre pobresa energètica.
• Adhesió al Pacte contra la segregació escolar.
• Adhesió Convenis AEAT-FEMP en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les Entitats Locals.
• Aprovació inicial modificació Pla Delimitació Incendis.
• Aprovació definitiva projecte executiu obertura i manteniment de franges perimetrals de prevenció Colònia Vinyoles.