Dilluns 1 de març 2021 a les 20h celebrem el ple 3/2021 a la Sala d'Actes de l'Ajuntament amb l'ordre del dia següent:

  1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions 1 i 2/2021
  2. Informació de l’Alcaldia
  3. Donar compte Informes anuals control financer exercici 2020
  4. Donar compte Informe resum anual control financer exercici 2020
  5. Donar compte resolucions alcaldia
  6. Precs i preguntes

Atenent la situació epidemiològica actual i seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, aquest Ple comptarà amb la presència de públic amb limitacions d’aforament.