Dilluns 13 de setembre a les 20,00 hores, a la Sala de Plens Municipal, celebrarem el Ple ordinari 08/2021 amb l'ordre del dia següent:  

  1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions 6 i 7/2021
  2. Informació de l’Alcaldia.
  3. Modificació de crèdit i crèdits extraordinaris
  4. Aprovació inicial del projecte de franges forestals contra incendis Colònia Vinyoles.
  5. Aprovació Compte General exercici 2020.
  6. Aprovació conveni cessió pista de tennis Palol d’Onyar.
  7. Aprovació definitiva dels Reglaments d’ús de les instal·lacions municipals.
  8. Moció mobilitat.
  9. Precs i preguntes.