Avui, a les 20h, celebrarem una sessió extraordinària del Ple amb l’ordre del dia següent:

* Aprovació conveni cessió camp futbol
* Venda pis HPO c/ Rafel Masó
* Aprovació conveni cessió vial
* Adjudicació parcel·la Lluís Companys
* Modificació contracte POUM