A partir d'aquesta setmana s'han iniciat tasques d'asfaltatge a la carretera de la Diputació de Girona GIV-6641, que va de Quart a Montnegre.

Els treballs formen part de la campanya de manteniment de ferms que l'ens supramunicipal durà a terme principalment entre el punt quilomètric 0+050 i 7+600.

En concret, hi està previst realitzar l'estesa d'una capa d'aglomerat asfàltic de 5 cm i, a més, es formigonarà nou trams (en total 500 metres) de cuneta a la part interior de les corbes amb menys visibilitat. Posteriorment, es restituirà la senyalització horitzontal (mitjana). Es recomana extremar les precaucions durant els dies que no hi hagi aquesta senyalització.

Les obres, que tindran una durada de cinc setmanes, tenen com a objectiu la millora de la seguretat viària.

Per als vehicles que circulin per la zona se'ls habilitarà trànsit alternatiu.