Aquest estiu l'Ajuntament de Quart ha impulsat de nou el programa de treball Brigada Jove, el qual sorgeix de l'àrea de joventut del consistori.

L'objectiu principal d'aquest projecte és facilitar i proporcionar els instruments necessaris als i les joves del municipi d'entre 16 i 25 anys per crear-los oportunitats laborals. Brigada Jove, doncs, pretén esdevenir un punt de partida en la seva transició al món laboral.

 

El llistat es pot consultar aquí

 

Procés de selecció

A partir de demà els aspirants tenen un termini de 5 dies per a realitzar esmenes de documents (fins al 23 de juny), si s'escau. Un cop finalitzat el termini d’esmenes es publicarà en el mateix entorn el llistat d’aspirants admesos i exclosos definitius, en el cas que se'n presenti alguna.

 

El dilluns 27 de juny de 2022 al matí es duran a terme els sortejos públics i l'entrevista personal.

 

  • Peons de brigada: a les 11 hores del matí
  • Auxiliar administratiu/va: a les 11.15 hores del matí

 

Ambdós sortejos es duran a terme a la Biblioteca Miquel Pairolí de Quart (c/Tren, 49).

Per a poder aspirar a formar part del sorteig, els aspirants hi han d'assistir obligatòriament, o, en cas d'impossibilitat d'assistència, comparèixer un representant degudament acreditat (amb una autorització signada per l'aspirant - o pel mare/pare/tutor legal en cas de venir un altre representant - i una copia del seu DNI). En cas de no assistir-hi personalment o no presentar-se cap representant acreditat, quedaran exclosos del procés de selecció.

A més, hauran de comparèixer amb el seu DNI o passaport.

Un cop finalitzats els sortejos, els aspirants que n'hagin resultat seleccionats faran l'entrevista personal.

 

 

Places

Enguany, finalment, es seleccionaran quatre joves per a la seva contractació laboral temporal des de l’1 de juliol fins al 15 d’agost:

 

3 Places de peons de brigada municipal (16 a 25 anys):

La seva tasca es centrarà en atendre els diferents serveis municipals en el seu sentit més ampli. Entre altres poden ser: manteniment preventiu bàsic de les instal·lacions i equipaments (pintura, tasques bàsiques, etc..), reparació, neteja de vials i altres del municipi, manteniment zones verdes, parcs i jardins, manteniment del carrers, suport en l’organització d’actes festius i culturals dels diferents veïnats del municipi, entre d'altres.

La jornada laboral serà de 37,5 hores a la setmana.

Nota: Per necessitat del servei en la festa Major, entre altres ocasions, es pot requerir la modificació de la jornada, i aquesta quedarà compensada amb hores/dies de festa.

 

1 Plaça d'auxiliar administratiu/va a les dependències municipals (16 a 25 anys):

Desenvoluparà les tasques pròpies de la categoria d’auxiliar administratiu. A més, també realitzarà suport en l’organització d’actes culturals i festius.

La seva jornada serà de 20 hores setmanals

 

Consulta les bases del procès de selecció aquí