Aquest estiu l'Ajuntament de Quart ha impulsat de nou el programa de treball Brigada Jove, el qual sorgeix de l'àrea de joventut del consistori.

L'objectiu principal d'aquest projecte és facilitar i proporcionar els instruments necessaris als i les joves del municipi d'entre 16 i 25 anys per crear-los oportunitats laborals. Brigada Jove, doncs, pretén esdevenir un punt de partida en la seva transició al món laboral.

 

El llistat definitiu es pot consultar aquí

 

Procés de selecció

El dijous, 23 de maig, es duran a terme els sortejos públics i l'entrevista personal.

 

  • Peons de brigada: a les 15.15 hores
  • Auxiliar administratiu/va: a les 15.30 hores

 

Ambdós sortejos es duran a terme a la sala de plens de l'Ajuntament de Quart (Plaça de la Vila, 2, de Quart).

 

Per a poder aspirar a formar part del sorteig, els aspirants hi han d'assistir obligatòriament, o, en cas d'impossibilitat d'assistència, comparèixer un representant degudament acreditat (amb una autorització signada per l'aspirant - o pel mare/pare/tutor legal en cas de venir un altre representant - i una copia del seu DNI). En cas de no assistir-hi personalment o no presentar-se cap representant acreditat, quedaran exclosos del procés de selecció.

 

Tots els aspirants assistents hauran de comparèixer amb el seu DNI o passaport.

 

Un cop finalitzats els sortejos, els aspirants que n'hagin resultat seleccionats faran l'entrevista personal, que tindrà lloc a les 15.45 hores al mateix saló de plens.

 

 

Places

Enguany, finalment, es seleccionaran quatre joves per a la seva contractació laboral temporal des de l’1 de juliol fins al 15 d’agost: 

 

2 Places de peons de brigada municipal (16 a 25 anys):

La seva tasca es centrarà en atendre els diferents serveis municipals en el seu sentit més ampli. Entre altres poden ser: manteniment preventiu bàsic de les instal·lacions i equipaments (pintura, tasques bàsiques, etc..), reparació, neteja de vials i altres del municipi, manteniment zones verdes, parcs i jardins, manteniment del carrers, suport en l’organització d’actes festius i culturals dels diferents veïnats del municipi, entre d'altres.

La jornada laboral serà de 37,5 hores a la setmana.

Nota: Per necessitat del servei en la festa Major, entre altres ocasions, es pot requerir la modificació de la jornada, i aquesta quedarà compensada amb hores/dies de festa.

 

1 Plaça d'auxiliar administratiu/va a les dependències municipals (16 a 25 anys):

Desenvoluparà les tasques pròpies de la categoria d’auxiliar administratiu. A més, també realitzarà suport en l’organització d’actes culturals i festius.

La seva jornada serà de 20 hores setmanals

Nota: Per necessitat del servei en la festa Major, entre altres ocasions, es pot requerir la modificació de la jornada, i aquesta quedarà compensada amb hores/dies de festa.

 

1 Plaça per a persones derivades des de Serveis Socials o amb certificat de discapacitat (16 a 25 anys):

Les tasques d’aquest lloc de treball s’adaptaran a les condicions de la persona escollida.

Per presentar-se a aquest lloc de treball cal acreditar el certificat de discapacitat o adjuntar un informe tècnic de Serveis Socials en el moment de la sol·licitud.

A més, els i les joves seleccionats faran una formació, dins l’horari laboral, amb la Tècnica de Suport a l’Ocupació Juvenil del Gironès i/o la tècnica de joventut on tractaran temes d’assessorament i orientació en el món laboral

 

Per a conèixer més informació sobre els requeriments dels aspirants, les condicions laborals i el procés de selecció, descarrega't el document de les bases del projecte.