Dilluns al vespre el saló de plens de l’Ajuntament de Quart va acollir la celebració de la sessió plenària ordinària del mes de novembre. Entre els diversos punts tractats, el plenari va aprovar definitivament, i per unanimitat, l’estudi d’ordenació de la mobilitat al municipi de Quart.

Aquest estudi d’ordenació de la mobilitat al municipi de Quart substitueix l’antic «Pla local de seguretat viària de Quart» que es va redactar l’any 2008. La finalitat d’aquest document és donar resposta als nous requeriments del municipi i ajudar, així, a incrementar la seguretat en relació a la mobilitat i, de retruc, reduir el número d’accidents amb víctimes.

Desprès de l’estudi de les diverses al·legacions presentades per la ciutadania en l’aprovació inicial del projecte, s’ha emès l’informe corresponent, s’ha modificat l’estudi inicial i s’ha aprovat definitivament per part de tots els grups presents en l’òrgan col·legiat del consistori.

S’estima que durant el mes de gener de 2023 es començaran a implementar les modificacions que s’hi recullen, els quals es realitzaran als nuclis urbans de Quart i Palol d’Onyar. L’estudi ha identificat els principals punts conflictius i quina és la millor manera de solucionar-los segons les característiques funcionals de cada tram (número de carrils, sentit de circulació, espais d’aparcament, amplada del tram vial, entre d’altres).

Aquests canvis s’aniran aplicant a poc a poc, per fases i es donarà prioritat a aquelles zones més conflictives pel perill de què es produeixin accidents.

Actualment, les característiques dels vials i les seves funcions donen lloc a un disseny deficient que provoca situacions de risc com, per exemple, carrers bidireccionals amb una amplada insuficient per al creuament de dos vehicles, carrils de circulació excessivament estrets pel pas de vehicles en condicions de seguretat o vehicles estacionats que envaeixen part del carril de circulació.

Entre les actuacions que es volen realitzar es troben, entre d’altres:

  • Modificacions en el sentit de la circulació
  • Senyalització d’aparcaments en la calçada
  • Senyalització de prohibició d’aparcament
  • Implantació d’un nou tram de carril bici en la calçada

 

Consulta l'estudi aprovat aquí

 

Altres punts aprovats

A més del pla d’ordenació de la mobilitat, a la sessió plenària es van aprovar quatre punts més de l’ordre del dia.

Es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Quart a l’acord adoptat pel ple de la Diputació de Girona referent a l’aprovació del manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir en l’aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’administració local per a l’adhesió al servei per a la gestió integral del patrimoni.

Un altra adhesió que es va aprovar va ser al Pla de Serveis d’Assistència Tècnica en matèria de Promoció Econòmica i Desenvolupament local als municipis de la Comarca del Gironès, el qual ens permet gaudir de l’actual servei Espai Feina, que està assessorant a molts ciutadans i ciutadanes de Quart a millorar la seva situació laboral.

I, finalment, es varen aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 15, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable, i la imposició de l’ordenança fiscal 31, reguladora de la taxa pel servei de clavegueram.