Humana Fundación Pueblo para Pueblo durant el primer semestre a Quart, ha recuperat, 7.656 kg de tèxtil usat per a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclat. 

Aquesta gestió implica un benefici ambiental, ja que redueix la generació de residus i evita que acabin en un abocador. La recuperació del residu tèxtil durant el primer semestre representa un estalvi de 24 tones de CO2 no emeses a l'atmosfera.

També implica un benefici social ja que Humana genera un lloc de treball per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials.

“Quan aprofitem al màxim el residu tèxtil en donar-li una segona vida, convertim aquest residu en un recurs i li donem una finalitat social”, afirma Àgata Soler-roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya, “els articles que es recuperen són un actiu que, gestionats acuradament, es converteixen en motor d’ocupació i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l’hemisferi Sud i de suport local al nostre país. Per tot plegat, estem molt agraïts a la ciutadania per la seva solidaritat”.

Sovint ens preguntem: on es destina la roba dipositada en els contenidors d'Humana?

La principal destinació és la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i una petita part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:

  • El 54% es destina a la reutilització: el 14% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana i el 40% s'exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 37,5% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció).
  • L’1,5% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
  • El 7% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.

* Dades extretes de Humana Fundación Pueblo para Pueblo