Durant tot l'any 2021, l'entitat sense ànim de lucre Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat a Quart un total de 17.240 kg de tèxtil usat gràcies als veïns i les veïnes del municipi que han dipositat els seus residus tèxils als contenidors del poble. Aquesta xifra suposa un increment del 22,2% respecte al 2020, any en el qual es varen recollir 14.113 kg.

El residu tèxtil (roba, calçat, complements i tèxtil de llar), que es diposita en els contenidors situats en la via pública, equival a 69.000 articles de roba que són classificats a la planta de preparació per a la reutilització. La major part tindrà una segona vida: el 50% es pot reutilitzar i més del 35%, reciclar.

La reutilització del tèxtil contribueix a la reducció d’emissions de CO2: per cada kg de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’evita l’emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi de la Federació Humana People to People. Les més de 17 tones recollides l’any passat a Quart han evitat 105 tones de CO2 a l’atmosfera.

A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: és la creació d’ocupació verda, Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials.

* Dades extretes de Humana Fundación Pueblo para Pueblo