Des del mes de gener fins al mes de juny d'aquest 2022, els quartencs i les quartenques han recuperat més de 7 dones de residu tèxtil, l'equivalent a 30.7000 peces de roba. En concret, l'entitat sense ànim de lucre Humana ha gestionat un total de 7.580 kg de roba, els quals evita que 46 tones de CO2 s'hagin emès a l'atmosfera.

A més, el 90% d'aquesta roba usada recuperada al municipi de Quart, tindrà una segona vida gràcies a la seva reutilització i reciclatge: gairebé el 60% es pot reutilitzar i el 30% restant es recicla.

Els recursos que genera l’entitat es destinen principalment a programes de cooperació al desenvolupament.

Entre els residus tèxtils que es poden dipositar als contenidors, que es buiden periòdicament per a garantir-ne un servei òptim, són:

  • Roba
  • Calçat
  • Complements
  • Tèxtil

 

Beneficis ambientals i socials

La reutilització del tèxtil contribueix a lluita contra el canvi climàtic: per cada kg de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’hi evita l’emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi de la Federació Humana People to People.

A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: la creació d’ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen principalment als programes de desenvolupament que l'entitat du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l'agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres.

 

La destinació de la roba usada

La principal destinació de la roba dipositada en els contenidors és la planta de preparació per a la reutilització, ubicada a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), i una petita part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:

  • El 59% es destina a la reutilització: el 17% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana i el 42% s'exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 32% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció).
  • El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
  • L’1% són residus que es destinen a valorització energètica.
  • El 6% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.