L’Ajuntament de Quart dona un nou impuls a la seva marca «Quart, terra que inspira», la qual sorgeix de la fusió de tres conceptes rellevants de la identitat local del municipi: artesania (terrissa, tradició i història), territori (entorn natural, patrimoni cultural i el massís de les Gavarres) i proximitat (benestar, família i societat). La finalitat d’aquesta iniciativa és donar a conèixer els valors diferenciadors del municipi, així com crear una veritable connexió emocional amb la ciutadania.

«Quart, terra que inspira» va néixer al 2020, any de l’aparició de la pandèmia produïda per la COVID-19. En l’actualitat, i passats dos anys de la seva creació, el consistori vol promoure-la de nou. El primer pas per fer-ho ha estat l’adaptació de gran part de les seves comunicacions digitals i analògiques per incloure-la, per exemple, en cartells d’esdeveniments municipals o en la documentació administrativa de la corporació. Tanmateix, el canvi més important ha estat la transformació del portal web municipal www.quart.cat .

L’alcalde del municipi, Carles Gutiérrez, ha assenyalat que «Quart és un poble ple d’històries, tradicions i artesania, situat en un entorn privilegiat i amb un important patrimoni cultural». I ha puntualitzat que «amb l’impuls de la nostra marca volem mantenir aquesta identitat i els valors del municipi, tant entre els nostres veïns i veïnes com donar-los a conèixer a tota la ciutadania que ens puguin visitar».

Els colors corporatius de la marca i dels diferents elements que la componen, tenen una vinculació directa amb el municipi: els colors terrossos i vermellosos fan referencia a la vinculació directa que te el municipi de Quart amb el passat i present terrissaire, que encara perdura a l’actualitat, mentre que els verdosos, recorden que els nuclis menys poblats (Montnegre i St. Mateu de Montnegre), es troben immersos en el massís de les Gavarres.

A partir d’aquest canvi inicial en les comunicacions de l’Ajuntament, el qual s’acabarà d’implementar durant aquest any 2022, es pretén desenvolupar diverses línies estratègiques bàsiques, que desenvolupin la marca i siguin el nucli a través del qual actuï el consistori en totes les seves àrees. «Quart, terra que inspira» vol recollir tots els valors que fan únic al municipi i que, per tant, els diferencien de tots els altres.

 

Transformació del portal web municipal

El canvi més rellevant per adaptar-se a la marca ha estat la transformació del portal web municipal. S’ha realitzat un redisseny per alinear-lo a «Quart, terra que inspira», en el qual s’han adaptat els seus colors i tipografies. A més, se l’ha introduït a la capçalera com a element principal.

Aquest canvi s’ha aprofitat per fer una reestructuració dels continguts de tot el portal web, amb l’objectiu de millorar la seva usabilitat i millorar l’experiència d’usuari.

Els quatre menús diferents que estaven present en l’antiga web, s’han fusionat en un de sol. Per fer-ho s’han reordenat els continguts ja existents, classificant-los de manera intuïtiva i senzilla:

  • Viure a Quart: tota la informació dirigida a la ciutadania que viu a Quart. L’objectiu és oferir-los tots els recursos que els siguin útils per al seu dia a dia.
  • Descobrir Quart: àrea que contindrà informació per visitar i gaudir del municipi i del seu entorn (cultura, natura, història...), oferint molta informació pràctica. Aquest apartat està destinat tant a la ciutadania resident a Quart com aquella que la vulgui visitar.
  • L’Ajuntament: espai destinat a la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament, així com a informar sobre aquest (organització, serveis...) i les àrees més relacionades amb empreses i altres administracions locals i supramunicipals (hisenda, serveis tècnics ...)
  • Tràmits i serveis: tràmits i serveis a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Quart
  • Transparència: accés directe al Portal de Transparència
  • Contacte: espai de contacte ràpid i directe

A més, a la pàgina d’inici s’han introduït accessos ràpids i senzills a la informació més visitada pels usuaris i les usuàries, tant de les pàgines internes com de les externes. El contingut d’aquests accessos s’anirà modificant segons es modifiquin els interessos dels i les usuàries. Actualment, a les pàgines internes, s’hi ha destacat els accessos a: l’arxiu fotogràfic, la revista municipal, la zona jove, el casal municipal d’estiu i la informació sobre la piscina municipal i la festa major.

Futurament es vol ampliar i crear nous continguts i seccions que ofereixin continguts de proximitat. A més, es realitzarà una segona fase de modificacions en la qual s’introduirà, entre d’altres, un cercador que contribueixi a facilitar l’accés a la informació.