El gironí Henry Lucas ha finalitzat el grafit a Quart!⁣

L’artista ha transmès en la seva obra els elements identitaris del municipi: la terrissa negra, les Gavarres, la pagesia, l'estació, el carrilet i l'esquirol amb la gla que representa el suro que es transportava amb el carrilet.

A nosaltres ens agrada molt. I a vosaltres?⁣