Un any més, el proper 30 de juny s'instal·larà al municipi de Quart la Unitat Mòbil ITV per a tractors i ciclomotors amb l'objectiu d'efectuar les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs) i als ciclomotors de 49 cm3:

  • ⁣De 9.00 a 12.00 hores
  • Al carrer del Tren⁣

Aquesta inspecció tècnica periòdica es fa d'acord a la següent freqüència, en vehícles agrícoles (tractors i remolcs):

  • Fins a 8 anys: Exempt
  • De 8 a 16 anys: Biennal
  • De més de 16 anys: Anual

I, per a ciclomotors de 49 cm3:

  • Fins a 3 anys: Exempt
  • De més de 3 anys: Biennal

 

Si no es disposa d'un mínim de 20 cites prèvies, no es realitzarà el servei d'unitat mòbil.

 

Per poder fer aquesta revisió, cal reservar cita al 972492912 o bé al web citaprevia.cat