El proper dilluns, 20 de març, l'Ajuntament de Quart celebrarà una nova sessió extraordinària del Ple del 2023.

Aquesta tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 20 hores del vespre.

 

En concret, els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

1. Proposta d'aprovació de modificació de crèdit EXP. 02/2023 15032023

 

Les sessions plenàries extraordinàries també estan obertes al públic, però no tenen torn de paraula entre les persones assistents.