HORARI

De Dilluns a divendres de 15 a 19h i dissabtes de 10 a 14h

UBICACIÓ

Aquí trobareu la ubicació de la deixalleria

QUÈ S’HI PODRÀ PORTAR

  • Residus especials: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
  • Residus municipals reciclables: vidre, paper/cartró, matèria orgànica, tèxtil sanitari, envasos, roba, olis vegetals, ferralla, restes de poda i jardineria, etc.
  • Altres residus municipals: runes , mobles i electrodomèstics sense CFCs, fustes, vidres, restes de poda i jardineria.

No s’acceptaran en aquestes instal·lacions residus industrials, sanitaris, ramaders, radioactius, explosius, material pirotècnic, substàncies químiques auto- reactives o reactives amb l’aire, ni tot allò que l Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal estimi no apte per ser admès en aquesta instal·lació.

 

PER ACCEDIR: els usuaris domèstics es podran identificar amb l’APP (mateixa que la de la recollida Porta a Porta), o en el seu defecte, es podran identificarà donant la seva adreça (per protecció de dades no es podrà identificar-se amb el nom).

Les activitats econòmiques, poden fer ús de la deixalleria. Per fer-ho s’han de donar d’alta omplint el formulari i aportant document necessària al Consell Comarcal. D’acord amb el reglament, tenen uns límits d’aportació gratuïts i uns d’altres abonant el preu públic corresponent.

Enllaç del formulari i reglament d’ús (Consell Comarcal)