El ple extraordinari d’ahir va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Club Unió Esportiva Quart amb l’objectiu de regular l’ús del camp municipal de futbol.⁣

L’objectiu és fomentar la pràctica del futbol com a element formatiu del jovent (promoció, tecnificació i competició federada) i potenciar el teixit associatiu de la població de Quart.⁣

La durada del conveni serà de sis anys a comptar des de la data de signatura.⁣