Arriba el carnet groc de la piscina!⁣

Els joves de 1r ESO a 2n BAT que tenen l’abonament de la piscina de Quart ja poden sol·licitar el carnet groc que els permetrà l’entrada, de manera gratuïta, a les piscines municipals de Vilablareix, Fornells i Aiguaviva, sempre que es vagin acompanyat/da d'una persona resident del municipi i amb abonament de la piscina.

Per demanar-lo cal anar a l’Ajuntament amb el DNI, una fotografia (tamany carnet) i el justificant de pagament de la piscina. En el cas de pagament per banc caldrà justificant bancari i en el cas del pagament en efectiu caldrà que la recepció de la piscina faci un justificant.

El carnet tindrà vigència durant tota la temporada de bany 2021.