El Consell Comarcal posa en marxa la Campanya IdCat Mòbil per a les famílies de la comarca que tinguin fills en l'etapa escolar obligatòria. Pels tràmits d'inscripció i/o sol·licitud de beques de menjador i transport escolar pel curs 2021-2022 serà necessari disposar de certificat digital o idCAT Mòbil.

Infografia amb les passes per idCAT

En aquesta campanya 6 agents digitals informaran i ajudaran, telefònicament, als ciutadans a obtenir l'idCAT Mòbil, des del 22 de febrer fins a finals 26 de març de 2021.

Si teniu dubtes truqueu al 972 011 667