Durant aquesta setmana, fins diumenge 11 de juliol, informadors ambientals del Consorci de les Vies Verdes se situaran en diversos punts de la ruta Quart- Girona, en franges horàries de matí i tarda per a donar a conèixer i recordar els punts més destacats de la normativa d’usos de les Vies Verdes, aquells que de vegades s’incompleixen o dels que hi ha un cert desconeixement per part dels usuaris.

En el moment en què es va produir el desconfinament domiciliari (campanya COVID_19), van detectar un augment important dels usos de les vies verdes, especialment en els trams propers a les zones més poblades, i un augment dels conflictes entre usuaris. Per això, el Consorci ha contractat una campanya de civisme que no només informarà de la normativa sinó que també detectarà queixes, propostes, i comentaris dels usuaris en general, és a dir, recollida de dades per a la millora de la convivència en aquests espais. 

Els informadors aniran degudament acreditats, s’acompanyen d’una banderola amb el logotip i les etiquetes de la campanya, i disposen d’aparells electrònics (tauletes) pel registre del perfil i hàbits d’ús i propostes de millora dels usuaris.

Aquesta campanya fa us del sistema ZeroFlyer, és a dir, la informació s’ofereix via QR i es descarrega directament al mòbil de l’usuari. Hem imprès molt poc material en paper, per a les persones grans o usuaris que no portin telèfon mòbil.

Flyer de la campanya