Dissabte 30 de juliol, de 6h a 10h del matí, hi haurà batuda de senglar a la zona de la Roureda i Can Ferriol. 

L'Associació de caçadors té previst tancar alguns camins. Per seguretat, respecteu la senyalització i eviteu fer activitat física en aquesta zona.