El dilluns 28 de novembre, l'Ajuntament de Quart celebra una sessió extraordinària del Ple.

Aquesta tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 20 hores del vespre.

 

En concret, els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

1. Aprovació del pressupost municipal per l'exercici 2023

2. Aprovació del Pla de disposició de fons de l'Ajuntament de Quart

 

Les sessions plenàries extraordinàries també estan obertes al públic, però no tenen torn de paraula entre els assistents.