El dilluns 16 de gener, l'Ajuntament de Quart la seva primera sessió plenària d'aquest 2023. Aquesta tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 20 hores del vespre.

En concret, aquest serà el Ple ordinari 01/2023 i els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

  1. Aprovació acta anterior
  2. Informació d'alcaldia
  3. Donar compte de decrets d'Alcaldia
  4. Aprovació d'un conveni de col·laboració entre la Fundació Eugència Balcells Foundation i l'Ajuntament de Quart per instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a la intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas
  5. Aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Quart pel cofinançament i les condicions d'execució, direcció i lliurament de l'actuació d'ampliació de l'enllumenat públic a la via verda de Quart
  6. Rectificació i comprovació de l'inventari municipal 2023
  7. Proposta de la revisió del padró municipal d'habitants de Quart a 1 de gener de 2023
  8. Festes locals 2024
  9. Mocions
  10. Precs i preguntes

Les sessions plenàries estan obertes al públic. Un cop acabada la sessió es pot establir, si és el cas, un torn de paraula entre els assistents.