A- A A+ Alt contrast

Aquests llocs web són parcialment conformes amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • inexistència d'alternatives textuals.
  • enllaços sense descripció.
  • l'ús d'encapçalaments no és clar.
  • l'agrupació estructural no és completa.
 • El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable.
  • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat, tot i que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Preparació de la declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 14 de gener de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

L'última revisió de la declaració s'ha efectuat amb data 14 de gener de 2020.