A- A A+ Alt contrast

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d'accessibilitat per mitjà de l'adreça electrònica ajuntament@quart.cat  o bé per via telefònica (972 46 91 71) o presencialment a la Plaça de la vila, 2, (CP 17242).

Es poden presentar sol·licituds d'informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l'organisme, a Plaça de la vila, 2, (CP 17242) o per mitjà de la seu electrònica.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d'informació accessible o a la presentació d'una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre de documents de l'organisme, a l'adreça Plaça de la vila, 2, (CP 17242) o per mitjà de la seu electrònica.

Aquest procediment de reclamació (previst a l'article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per l'Oficina de Difusió com responsable en matèria d'accessibilitat web de l'organisme.