L’Ajuntament de Quart  ha signat un conveni de confinançament amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona i l’Ajuntament de Fornells de la Selva per al servei de redacció d’un estudi d’alternatives de traçat i l’avantprojecte d’una via verda de connexió entre els municipis de Quart i Fornells de la Selva.

Aquest nou tram de via verda es considera necessari degut a l’augment del volum de mobilitat no motoritzada generat entre els dos municipis. Com s’explica en el conveni, la ruta del Carrilet II, una de les clàssiques vies verdes de les comarques gironines, fa possible i rep des de fa molt anys un gran volum de mobilitat no motoritzada entre Girona i Quart. A més, darrerament s’ha generat un increment d’aquesta mobilitat gràcies al nou tram de via verda interurbana que connecta els municipis de Campllong, Cassà de la Selva, Llambilles, Fornells de la Selva i Sant Andreu Salou, finalitzada el 2022 i coneguda com la ruta del Pla Gironès Sud.

Per donar continuïtat a aquest volum de mobilitat, els tres signants del conveni han manifestat la necessitat de redactar un estudi de traçat i un avantprojecte de via verda entre els municipis esmentats, amb la finalitat de crear una infraestructura de mobilitat sostenible que connecti ambdós nuclis urbans amb garanties reals de seguretat per als usuaris.

Els ajuntaments de Quart i Fornells de la Selva assumiran el cost de l’estudi i l’avantprojecte, mentre que el Consorci de les Vies Verdes de Girona serà el responsable de portar a terme la contractació.

El conveni estipula que els honoraris de redacció de l’estudi i l’avantprojecte tenen un pressupost de 8.439,75 euros, IVA inclòs, i cada municipi es compromet a finançar-ne el 50 %. El Consorci assumeix l’obligació de licitar aquesta contractació menor, i publicarà el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona. El conveni té un termini de vigència de dos anys prorrogables.

Els signants del conveni són Ferran Rodero, alcalde de Quart; Sònia Gràcia, alcaldessa de Fornells de la Selva, i Joaquim Roca, diputat de la Diputació de Girona i president delegat del Consorci de les Vies Verdes de Girona. A més, també hi va assistir el regidor d'urbanisme de l'Ajuntament de Quart, Ricar Ruiz de Morales.