A- A A+ Alt contrast
Inscripció

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol entitat que tingui la seu social i activitat principal en el terme municipal de Quart, que estigui legalment constituïda com a entitat, segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya i que l’entitat hagi formalitzat la petició d’ingrés amb una instància a l’Ajuntament de Quart, adjuntant els seus estatuts.

 

On es pot sol·licitar?

A l’Ajuntament, presencialment o en la seu electrònica.

 

Com sol·licitar-ho?

Mitjançant la sol·licitud, adjuntant la documentació requerida de la mateixa, acreditada de la forma que s’indica.

DOCUMENTS