A- A A+ Alt contrast
Informació

SUPORT A LES ENTITATS I RECURSOS

Telèfon de contacte: +34 972 468 783
Correu electrònic: entitats@quart.cat

 

EL CONSELL

Es reuneix 3 vegades l’any a la Biblioteca Miquel Pairolí. Es regeix a través d’aquest Reglament intern (PDF). Les Comissions de treball s’organitzen per tractar temes concrets on únicament assisteixen les entitats implicades i la tècnica comunitària.

 

LA COMISSIÓ ESCOLAR

És un espai de reunió entre la Llar d’infants, les dues escoles de primària, l’Institut de Vilablareix, les AMPA's / AFA's corresponents i l’Ajuntament. Es reuneixen 3 vegades l’any amb la fi de treballar en xarxa i establir activitats conjuntes.

 

FIRA D’ENTITATS

La Fira d’entitats és la mostra anual del teixit associatiu de la vila que té per objectiu donar a conèixer les entitats, el seu col·lectiu, els seus projectes i les seves activitats. Es celebra durant la Festa Major de Quart.

BASES DE SUBVENCIÓ NOU!

PROJECTES DE LES ENTITATS PER L’ACTIVTAT DURANT
EL PERÍODE D’ESTIU FORA DEL CURS ESCOLAR
(JUNY-SETEMBRE) NOU!