A- A A+ Alt contrast
El Ple Municipal

El Ple és l'òrgan col·legiat principal per al govern i l'administració del municipi. Aquest és presidit per l'alcalde i es troba integrat per tots els regidors i regidores. Al municipi hi ha 11 regidors i regidores, nombre que depèn de la població del municipi, que actualment està en el llindar d'entre els 2.001 i els 5.000 habitants.

L'Ajuntament de Quart celebra les sessions ordinàries del Ple de la Corporació el primer dilluns de cada 2 mesos, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Actes dels plens

Els actes dels plens aprovats són d'accès públic per a tota la ciutadania. Si s'hi vol accedir, es poden consultar al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Quart en el següent enllaç.

Composició del Ple

Quart Actiu Activisme Municipal (QA-AM) 5 regidors.
Esquerra republicana de Catalunya (ERC-AM) 2 regidors.
Independents per Quart Partit dels socialistes de Catalunya (PSC-CP) 2 regidors.
Candidatura d’unitat popular – Alternativa Municipalista CUP-AMUNT 1 regidor.
Junts per Quart (JxCAT-JUNTS) 1 regidor.

Miquel Cortés Cardenal (QA)
Primer Tinent

 

 • Medi ambient
 • Obres i serveis
 • Urbanisme
Narcís Mas Martí (PSC)
Segon Tinent d'Alcalde

 

 • Hisenda
Sílvia Vidal Olmedo (QA)
Regidora

 

 • Acció Social
 • Cooperació
 • Igualtat
Samuel Lado Franco (QA)
Regidor

 

 • Joventut
 • Comunicació
Jordi Batlle Egea
Regidor no adscrit

 

 • Promoció econòmica
 • Transparència
 • Identitat cultural
Carles Gutiérrez Medina (QA)
Es reserven per l'Alcaldia

 

 • Governació i règim intern
 • Participació
 • Cultura
 • Seguretat
Vanesa Edith Larramendy (QA)
Regidora

 

 • Festes
 • Educació
 • Esports
Gemma Borgoñoz Motjer (PSC)
Regidora

 

 • Gent gran
Arnau Benac González (ERC)
Regidor

 

 • Civisme
Josep Roura Méndez (ERC)
Regidor

 

 • Entitats
 • Salut
Oposició
Carles Serra Coll (CUP)
Regidor

Més informació al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Quart